Gamle billeder eller negativer
Gem altid dine negativer. Selvom de er gamle, kan du stadig få nye gode resultater. Hvis de gamle billeder på væggen eller i albummet er falmet, kan de stadig laves som nye, hvis du har gemt negativene. Skulle negativerne være gået tabt, kan vi altid som billed til billed eller ved affotografering og eventuel digital behandlig retaurere dem.
Negativer og dias på cd-rom

Hvis du fotograferer på negativ eller dias kan du altid få dem på cd. Hos os får du den automatisk i seks opløsninger lige til at se på skærmen, lege med eller sende til venner og bekendte. Der er plads til op til fem film på hver cd og vi skelner ikke mellem dias, farve eller s/h film. Alle typer kan lægges på samme cd.

Skulle du have brug for større scanninger klarer vi også det.